Overspel onderzoek

U heeft het vermoeden dat uw partner mogelijk overspel pleegt?

Detectivebureau QUSO BV is een door het Ministerie van Justitie erkend bureau die al sinds 2001 gespecialiseerd is in het doen van overspel onderzoek in binnen- en buitenland.  Heeft u bijvoorbeeld argwaan gekregen door bepaalde gedragingen van uw partner? Wij doen verschillende soorten onderzoek, waardoor wij dit vermoeden van overspel voor u kunnen bevestigen of ontkrachten.

Hoe eventueel overspel herkennen?
Het herkennen van overspel door uw partner is niet altijd even makkelijk, maar er zijn wel veel signalen die mogelijk wijzen op het overspel. Veel klanten van ons privé detective bureau benaderen ons wanneer ze bepaalde signalen hebben opgevangen die mogelijk wijzen op overspel. Uit onze jarenlange ervaringen in overspel onderzoeken hebben wij een lijst met signalen opgesteld die mogelijk kunnen wijzen op vreemdgaan overspel. Hoewel de door ons omschreven signalen zeker niet de enige aanwijzingen kunnen zijn op het overspel van uw partner, zijn dit wel de meest voorkomende. Ook hoeft het natuurlijk niet zeker te zijn dat wanneer u deze signalen herkend uw partner ook daadwerkelijk vreemdgaat, maar is het misschien wel verstandig dit zelf met spy apparatuur te onderzoeken of een erkend recherchebureau zoals QUSO BV in te schakelen.

– Het telefoongedrag wordt anders. Waar uw partner normaliter de telefoon thuis onbewaakt laat liggen, houdt hij deze nu veelal bij zich. Bang dat u in zijn telefoon kijkt.
– Het leefpatroon wordt anders. Uw partner heeft een nieuwe hobby of bezigheid waarvoor hij vaker niet thuis is. Dan wel uw partner werkt ineens veel meer over.
– De fysieke onderlinge relatie tussen u en uw partner lijkt wat bekoeld. Omgekeerde kan ook, uw partner gaat overcompenseren en is ineens veel liever voor u.
– U merkt dat uw partner in bed nieuwe dingen bij u onderneemt, die hij bij de “ander” opgedaan heeft.

Hoe gaat een overspel onderzoek in zijn werk?:
Voor het vaststellen van vermeend overspel maken wij in het merendeel van deze onderzoeken gebruik van obervatie. Hierdoor stellen wij doormiddel van het schaduwen / observeren van uw (ex) partner zijn of haar activiteiten vast, om zo het eventueel overspel aan te tonen. Erg belangrijk bij een dergelijk onderzoek is de informatie die wij van u ontvangen. U kunt hierbij denken aan foto’s, dagen, tijden, vermeende adressen en dergelijke, zodat wij zo efficiënt mogelijk kunnen werken.  In overleg met u zal worden bepaald welke dagen c.q. dagdelen er observaties zullen worden ingepland. Om de persoon te volgen is een inzet nodig van 2 onderzoekers en om een bepaalde locatie te observeren is de inzet van 1 onderzoeker voldoende.

Van alle bevindingen wordt een heldere rapportage opgesteld, die wanneer mogelijk wordt onderbouwd met video- en foto opnamen. Tijdens het overspel onderzoek wordt u verder door uw vaste contactpersoon binnen detectivebureau QUSO BV op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om zo gezamenlijk tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Kosten overspel onderzoek:
Het is lastig aan te geven wat de kosten zijn voor een overspel onderzoek, omdat de inzet en aantal benodigde uren per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een offerte doen per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief. Wij werken bij overspel onderzoeken per dagdeel en bekijken per dag samen met u of en op welke manier verder overspel onderzoek gewenst is. Op deze manier houdt u steeds controle over de kosten en inzet van het overspel onderzoek.

Eisen Recherchebureau:
Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie:
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau:
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK. .

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV:
Wij werken bij onze overspel onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding:
Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk overspel onderzoek wenst in te zetten.
2. Doelstelling:
Wat is het resultaat wat u verwacht met overspel onderzoek het onderzoek te behalen.
3. Plan van aanpak:
Hoe gaan wij het overspel onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
4. Rapportage:
Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
5. Planning:
De detective werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
6. Begroting Tarieven:
Afhankelijk van het soort overspel onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

Zelf overspel onderzoeken?
Bezoek onze webshop voor een ruim assortiment spy apparatuur om zelf overspel te onderzoeken, zoals GPS trackers en spy camera’s: Spyshop

Lees hier meer over vreemdgaan onderzoek

Bel nu +31 (0) 30 292 0200 voor meer informatie over
Overspel onderzoek of vul ons informatieformulier in.

 

Google