Observatie onderzoek

Wanneer u overweegt zaken door een privedetective te laten uitzoeken, wordt veelal gebruik gemaakt van observatie onderzoek.

Bij observatie onderzoeken hangt de benodigde inzet af van de situatie en vooral hoe degene die wij moeten observeren zich vervoert. Zo dienen wij met 2 auto’s te werken als iemand zich met de auto verplaatst en geldt weer een andere inzet als de persoon per fiets of openbaar vervoer reist. Wij kunnen al deze observatie onderzoeken uitvoeren, waarbij wij per dagdeel kunnen worden ingehuurd. In de meeste observatie onderzoeken worden wij benaderd voor het observeren van een persoon die op een bepaalde dag met de auto ergens vertrekt en de eindpositie of de route dient te worden achterhaald. Dit doen wij met een inzet van 2 particulier onderzoekers en 2 auto’s. Vanaf de start van de observatie wordt door ons een verslag bijgehouden met daarin de tijdstippen en activiteiten. Verder zal zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van video opnamen. Wanneer één bepaalde locatie in de gaten moet worden gehouden is de inzet van 1 onderzoeker voldoende.

Tijdens de observatie kunnen wij contact met u te hebben om de voortgang en verdere stappen te bespreken. Wij hebben het liefst een foto van de persoon en de eventuele voertuiggegevens en natuurlijk het adres waar deze persoon is op een bepaald tijdstip voor aanvang van het observatie onderzoek. U kunt onder andere bij ons terecht voor de volgende detective onderzoeken:

  • Screenen van personen Is degene wel wie hij zegt dat hij/zij is?
  • Vaststellen werkgever
  • Vaststellen woonadres
  • Activiteiten onderzoek
  • Vaststellen relatie
  • Bewijzen oplichting/bedrog

Wat zijn de kosten van een observatie onderzoek?
Er is niet direct een bedrag te noemen als kosten van een observatie onderzoek, omdat de inzet en aantal benodigde uren per onderzoek afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een offerte doen per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief. Wij werken bij observatie onderzoeken per dagdeel en bekijken per dag samen met u of en op welke manier verder overspel onderzoek gewenst is. Op deze manier houdt u steeds controle over de kosten en inzet van het observatie onderzoek.

Alle observatie onderzoeken worden met de grootste discretie behandeld en al onze medewerkers werken aan de hand van onze gedragscode.

Eisen Recherchebureau:
Alle particuliere recherchebureaus die in Nederland detective diensten willen aanbieden dienen aan de onderstaande eisen te voldoen. Wanneer u er over denkt om een privé-detective in te huren om een onderzoek te doen is het sterk aan te raden te controleren of het detectivebureau aan deze gestelde eisen voldoet. Er worden namelijk, op websites zoals marktplaats, maar ook op professioneel uitziende webpagina’s privédetective diensten aangeboden door mensen of bedrijven die niet aan de eisen voldoen. Dit kan problemen opleveren met latere rechtsgeldigheid van een rapportage bij een eventuele rechtszaak, maar veelal is ook het daadwerkelijk privé-detective onderzoek van lagere kwaliteit.

Vergunning van het Ministerie van Justitie:
Alle particuliere detectivebureaus dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Wanneer er aan een prive-detective bureau een vergunning is toegekend krijgt dit bedrijf een POB nummer toegewezen. U kunt er in ieder geval van uit gaan dat een dergelijk detectivebureau zich aan bepaalde wettelijke eisen houdt. Wanneer dit niet het geval is kan namelijk dit bureau zijn vergunning verliezen.

Aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens:
Een particulier detectivebureau dient aangemeld te zijn bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk betekent dit dat het privédetective bureau de richtlijnen van deze organisatie dient na te leven en dit door het CBP wordt gecontroleerd. Zo worden aan detectivebureaus door dit orgaan bepaalde eisen gesteld die betrekking hebben op privacy en de bewaarduur en wijze van persoonsgegevens.

Overige eisen recherchebureau:
Buiten de branche specifieke eisen zoals hierboven vermeld dienen detectivebureaus natuurlijk ook ingeschreven te staan bij de KvK. .

Tip voor het inhuren van een recherchebureau:
Wanneer u op het punt staat om een detectivebureau in te schakelen en u heeft een groter onderzoek dan enkel wat uitzoekwerk, dan is het te adviseren een persoonlijk intake gesprek te houden. In dit gesprek krijgt u een gevoel bij de kwaliteit van het prive detectivebureau en kunt u ook vragen naar de resultaten in vergelijkbare zaken.

QUSO BV voldoet ruim aan alle gestelde eisen.

Aanpak Recherchebureau QUSO BV:
Wij werken bij onze privé detective onderzoeken aan de hand van een duidelijke offerte bestaande uit de volgende punten:

1. Aanleiding:
Hier beschrijven we in het kort waarom u een mogelijk prive detective onderzoek wenst in te zetten.
2. Doelstelling:
Wat is het resultaat wat u verwacht met prive detective onderzoek het onderzoek te behalen.
3. Plan van aanpak:
Hoe gaan wij het prive detective onderzoek aanpakken en welke stappen worden hierin ondernomen en op welke momenten contact met u wordt onderhouden.
4. Rapportage:
Van al onze werkzaamheden zal een rechtsgeldige rapportage worden opgesteld. Bij observatie werkzaamheden zal deze ondersteund worden door beeldmateriaal.
5. Planning:
De detective werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgende de met u overeengekomen planning.
6. Begroting Tarieven:
Afhankelijk van het soort privedetective onderzoek kan er vooraf aangegeven worden hoeveel de onderzoekskosten gaan worden. Bij veel onderzoeken is dit echter niet op voorhand te zeggen. Dan wordt u tijdens het overleg telkens op de hoogte gehouden van de bestede uren en het afgesproken uurtarief.

Bel nu +31 (0) 30 292 0200 voor meer informatie over ons observatie onderzoek of vul ons informatieformulier in.
Google